САРКОТИБИ ИЛМИИ АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ ТОҶИКИСТОН

Саркотиби илмии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ

Каримзода Мирзо Бадал

Нишонӣ: 734024, ш. Душанбе, кӯчаи  А. Адҳамов, 11/2

тел:+992 (372) 27 22 62; (+992) 900 85 35 35

факс: +992 (372) 274666

E-mail: takmil-bbk@mail.ru

att@maorif.tj