БАРНОМАҲО ВА МОДУЛҲО

БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢБАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА МУНОСИБАТИ  САЛОҲИЯТНОКӢ БА ТАЪЛИМБАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ

МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ  МАТЕМАТИКА ОИД БА ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ 

МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСҲОИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА ГУЗАРИШИ МУНОСИБАТҲОИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ

БАРНОМА ВА МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ ОМЎЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ  МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ

МИЁНАИ УМУМӢ  АЗ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ МЕҲНАТ (ОИД БАМУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР  ТАЪЛИМ)

РОҲНАМОИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ СИНФИ 11-УМ

барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

РОҲНАМОИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ БАРОИ СИНФИ 9-УМ (барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ)

РОҲНАМОИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ БАРОИ СИНФИ 8-УМ (барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ)  

РОҲНАМОИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ БАРОИ СИНФИ 7-УМ (барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ) 

РОҲНАМОИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ БАРОИ СИНФИ 6-УМ (барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ)  

РОҲНАМОИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ БАРОИ СИНФИ 5-УМ (барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ)    

РОҲНАМОИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ  (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ БАРОИ ПИСАРОН) СИНФИ 5-УМ(барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ) 

РОҲНАМОИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ  (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ БАРОИ ДУХТАРОН) СИНФИ 5-УМ(барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ) 

РОҲНАМОИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ  (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ БАРОИ ПИСАРОН) СИНФИ 6-УМ(барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ) 

РОҲНАМОИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ  (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ БАРОИ ДУХТАРОН) СИНФИ 7-УМ(барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ)  

РОҲНАМОИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ  (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ БАРОИ ПИСАРОН) СИНФИ 8-УМ(барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ)  

РОҲНАМОИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ  (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ БАРОИ ПИСАРОН) СИНФИ 9-УМ(барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ)

РОҲНАМОИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ  (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ БАРОИ ПИСАРОН) СИНФИ 10-УМ(барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ)

Барномаи Чавонони Пешсаф

Консепсияи тахияи барномахои маърифати шахрвандии чавонон дар Чумхурии Точикистон

Дафтари «Барномаи Чавонони Пешсаф»

Барномаи Чавонони Пешсаф

Барномаи рушди инноватсионии Чумхурии Точикистон барои солхои 2011-2020

Стратегияи миллии рушди маорифи Чумхурии Точикистон то соли  2020

Тадбирхои дастгирии тараккиети илмхои чамъиятшиноси ва инсоншиноси дар Чумхурии Точикистон барои солхои  2009-2015

Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар Чумхурии Точикистон барои солхои 2013-2017

Барномаи давлатии экологии Чумхурии Точикистон барои солхои 2009-2019

Барномаи давлатии рушди сохаи тарбияи томактаби барои солхои 2012-2016 дар Чумхурии Точикистон

Барномаи рушди илмхои табиатшиноси, риёзию техники барои солхои 2010-2020
Барномаи давлатии рушди маорифи Чумхурии Точикистон барои солхои 2010-2015